Prorrogat fins a l’octubre el termini per renovar l’abonament social elèctric

Dilluns, 16 d'abril de 2018 a les 20:00

Les persones interessades han de contactar amb la seva companyia elèctrica i l'OMIC de Montcada i Reixac també en dóna informació.

Les persones que es beneficiïn d’un abonament social d’electricitat tindran sis mesos més per sol·licitar-ne la renovació, segons ha decidit el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital. Inicialment, la data màxima per a la renovació era el 10 d’abril. Des de l'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC) s’ha posat en marxa una campanya informativa sobre l'adquisició o renovació d'aquest servei. Es tracta d'un descompte fixat pel Govern de l'Estat que es pot aplicar a les persones clientes d'una comercialitzadora d'electricitat –amb una potència contactada igual o inferior a 10 kw a l'habitatge habitual– que tinguin contractada la tarifa denominada Preu Voluntari al Petit Consumidor (PVPC). Els ajuts es donen sempre i quan les persones sol·licitants compleixin amb una condició de vulnerabilitat, com ara ser pensionistes amb una pensió mínima vigent de la Seguretat Social, famílies nombres o unitats familiars amb pocs recursos.

Les persones que vulguin acollir-se per primer cop a l'abonament o bé, l'hagin de renovar, han de presentar les sol·licituds a la seva companyia contractada. En ambdós casos, s'ha de portar la mateixa documentació. Cal presentar el formulari de l'abonament social complimentat per tota la unitat familiar, fotocòpia del DNI o NIE del titular del punt de subministrament i de tota la unitat familiar i certificat d'empadronament de tothom. En el cas de les famílies nombroses, cal aportar-hi fotocòpia del títol acreditatiu. Per a pensionistes, és necessari presentar el certificat de la Seguretat Social que acrediti que tots els membres de la unitat familiar amb ingressos reben la pensió mínima per jubilació o incapacitat permanent. També cal justificar les circumstàncies especials, com tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, ser víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme.

En funció del grau de vulnerabilitat, les companyies apliquen, mitjançant l'abonament social, una bonificació d'un 25%, 40% o 50%. Les condicions per les quals s'atorga un descompte a o un altre les podeu consultar als portals web de les companyies elèctriques o bé, podeu adreçar-vos a l'OMIC. Tota la documentació s’ha de lliurar a la companyia elèctrica contractada. En cas de dubte, es pot fer una consulta a l'OMIC, que insisteix en la importància de renovar els abonaments socials per tal de seguir beneficiant-se dels descomptes de la despesa de la llum. A Montcada i Reixac, el servei està situat a l'edifici de l'Ajuntament (avinguda de la Unitat, 6). L'horari d'atenció és dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14 h, i dimarts, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. El telèfon és el 935 726 747 i el correu electrònic, omic@montcada.org.

Darrera actualització: 17.04.2018 | 09:50