Organització municipal

En aquest apartat trobeu l'organigrama municipal amb les competències de cada regidor/a. (actualitzat desembre 2017)

Membres Junta Govern Local:

 • Sra. Laura Campos Ferrer, Alcaldessa que presideix
 • Sr. Jordi Sánchez i Escrigas
 • Sra. Maria del Mar Martínez Sempere
 • Sr. Oscar Gil Sotillo
 • Sra. Montserrat Ribera i Ruiz
 • Sr. José Domínguez Montero
 • Sra. Jessica Segovia Alvárez

Tinents d’alcalde:

 • 1r tinent d’alcalde: Sr. Jordi Sánchez i Escrigas
 • 2a tinenta d'alcalde: Sra. Maria del Mar Martínez Sempere
 • 3r tinent d’alcalde: Sr. Oscar Gil Sotillo
 • 4t tinenta d’alcalde: Sra. Montserrat Ribera i Ruiz
 • 5è tinent d’alcalde: Sr. José Domínguez Montero
 • 6a tinenta d’alcalde: Sra. Jessica Segovia Alvárez

REGIDORIES DELEGADES DE L’ALCALDIA.

AREA DE PRESIDÈNCIA

 • Regidora delegada de Planificació estratègica, Comunicació i Premsa, i Comissió del Soterrament : Sra. Jessica Segovia Alvarez
 • Regidora delegada de Serveis Generals : Sra. Montserrat Ribera i Ruiz
 • Regidor delegat de Transparència i Bon govern : Sr. José Domínguez Montero

ÀREA TERRITORIAL

 • President de l’ Àrea Territorial : Sr. Jordi Sánchez i Escrigas
 • Regidor delegat d’ Urbanisme : Sr. Jordi Sánchez Escrigas
 • Regidor delegat de Via Pública, Serveis Municipals, Transport i Mobilitat : Sr. Jordi Sánchez i Escrigas
 • Regidora delegada de Salut Publica : Sra. Maria del Mar Sempere Martínez
 • Regidora delegada d’ Habitatge : Sra. Jessica Segovia Alvarez
 • Regidor delegat Medi Ambient, i Control d’activitats . Sr. José Domínguez Montero

AREA SOCIAL

 • Presidenta de l’ Àrea Social : Sra. Maria del Mar Sempere Martínez.
 • Regidora delegada de Serveis Socials i polítiques d’inclusió : Sra. Maria del Mar Sempere Martínez
 • Regidora delegada de Ciutadania : Sra. Mònica Martínez Gómez
 • Regidora delegada de Cultura i Patrimoni : Sra. Mònica Martínez Gómez
 • Regidora delegada d’ Educació : Sra. Jessica Segovia Alvarez
 • Regidor delegat d’ Esports Sr. Salvador Serratosa i Cruzado
 • Regidora delegada de l’ Oficina d’Atenció a la Dona i Polítiques d’Igualtat Sra. Jessica Segovia Alvarez.

ÀREA ECONÒMICA

 • President de l Àrea Econòmica : Sr. Oscar Gil Sotillo.
 • Regidor delegat d’ Hisenda i Intervenció : Sr. Oscar Gil Sotillo
 • Regidora delegada de Promoció Econòmica i Ocupació: Empreses i Inserció laboral : Sr. Oscar Gil Sotillo
 • Regidora delegada de Comerç i Turisme : Sra. Montserrat Ribera i Ruiz

L’àmbit de les presents delegacions és el relatiu a les facultats de despatx, gestió i proposta de resolució dels assumptes que es tramiten a les dependències municipals a què es refereixen cadascuna de les matèries objecte de delegació.

Presidència de les Comissions informatives, L’Alcaldia l’ha delegat en els presidents d’Àrea designats:

 • President de la Comissió Informativa de l’Àrea Territorial: Sr. Jordi Sánchez i Escrigas
 • Presidenta de la Comissió Informativa de l’Àrea Social: Sra. Maria del Mar Sempere Martínez.
 • President de la Comissió Informativa de l’Àrea Econòmica: Sr. Oscar Gil Sotillo.

La presidència de la Comissió Informativa de l’Àrea de Presidència romandrà en l’Alcaldia.

Darrera actualització: 12.12.2017 | 15:34
Darrera actualització: 12.12.2017 | 15:34