Calendari i padrons fiscals

El calendari fiscal per a l'exercici 2017, serà com segueix:

Taxa de mercats ambulants : del 12 de gener al 16 de març del 2017.
Impost de vehicles de tracció mecànica : del 1 de març al 3 de maig de 2017.
Taxa de guals : del 2 de març al 4 de maig de 2017.
Taxa de Cementiri : del 20 d'abril al 22 de juny de 2017.
Impost sobre béns immobles urbans i rústics : del 4 de maig al 6 de juliol de 2017.
Impost sobre activitats econòmiques empresarials i professionals : del 14 de setembre al 16 de novembre del 2017.
Taxa de residus : del 14 de setembre al 16 de novembre del 2017.

Calendari de descompte bancari dels rebuts domiciliats i a cobrar en pagaments trimestrals, que serà com segueix:

  • 1r. Termini: 1 de març
  • 2n.Termini: 1 de juny
  • 3r. Termini: 1 de setembre
  • 4t. Termini: 1 de desembre

A excepció del Padró de l'Impost de vehicles de tracció mecànica, la gestió del qual la du a terme l'ORGT amb el seu calendari de cobrament.

  • 1r. Termini: 3 d'abril
  • 2n.Termini: 3 de juliol
  • 3r. Termini: 3 d'octubre
  • 4r. Termini: 1 de desembre

Els contribuents que domiciliïn tots els seus tributs municipals els podran pagar en quotes trimestrals (quatre pagaments repartits dins l'any) i amb un 5% de descompte.
Enguany també es podrà demanar el pagament de tots els impostos domiciliats en un únic pagament. Es descomptarà l'1 de març de 2017, excepte l'impost de vehicles, 3 de maig de 2017
Data límit per domiciliar i demanar el pagament únic: 16 de gener de 2017.
Les persones i les empreses contribuents que domiciliïn una part dels seus rebuts no tindran descompte, però si que se'ls fraccionarà trimestralment el pagament.

Darrera actualització: 27.11.2017 | 16:17
Darrera actualització: 27.11.2017 | 16:17