Ajuntament de Montcada i Reixac

Indicadors de sostenibilitat

Els indicadors de sostenibilitat són un instrument per avaluar periòdicament els avanços cap a un model de desenvolupament més sostenible. Permeten fer un seguiment d'aspectes ambientals tan importants com l'aigua, l'aire, l'energia, els residus, l'entorn natural, la mobilitat, o la planificació urbanística. Han de ser fàcilment mesurables, fiables, entenedors i actualitzables.

Els indicadors del document adjunt, sorgeixen del Sistema Municipal d'Indicadors de Sostenibilitat elaborat per la Diputació de Barcelona i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, composta per més de 180 ens locals de Catalunya, i de la qual en forma part Montcada i Reixac. L'aplicació d'aquest projecte al nostre municipi ha estat possible gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona.

Aquest sistema d'Indicadors s'estructura en tres grups:

1) Els indicadors de model, que ens informen de les característiques del municipi que determinen directament el seu funcionament bàsic. També ens descriuen el context territorial i socioeconòmic. Són, per tant, aquells que ens serveixen de marc de referència per contextualitzar els indicadors de flux i de qualitat.

2) Els indicadors de flux, que ens informen sobre el funcionament del sistema urbà entès com a sistema ecològic, que empra per al seu metabolisme energia, matèria i informació, transformant-los en béns i serveis, i generant productes residuals.

3) Els indicadors de qualitat, que ens informen sobre l'estat del medi i sobre la seva evolució temporal. Són els indicadors que, en última instància, han de reflectir les actuacions endegades per tal d'avançar cap a una millora de la qualitat ambiental del municipi.

El càlcul dels indicadors no està exempt de dificultats. Els problemes per accedir a la totalitat de les dades, fa que en alguns casos no acabin d'assolir tota la utilitat que teòricament tenen. Així mateix, des de la situació que es vol mesurar fins que se n'obtenen i processen les dades, acostuma a passar força temps.

Malgrat aquestes mancances, l'Ajuntament de Montcada i Reixac vol compartir amb la ciutadania la informació de que disposa, amb el compromís de fer-la més acurada i d'actualitzar-la periòdicament.


imprimir

5510 visites

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org