Ajuntament de Montcada i Reixac

Subvencions per a entitats 2014

El termini per a la presentació de sol·licituds de subvencions i convenis per a l'any 2014 per part de les entitats i associacions del municipi finalitza el 28 de febrer (inclòs).
A les bases específiques reguladores hi trobareu tota la informació necessària sobre la convocatòria.
Les entitats que es vulguin acollir a la convocatòria hauran de presentar, dins d'aquest termini, els projectes pels quals demanen els ajuts.

Adjuntem els models d'impresos que cal emplenar i presentar al Registre de l'Ajuntament:

Imprès 1: Sol·licitud.
Imprès 2: Fitxa de Projectes/activitats.
Imprès 3: Full transferència bancària.
Imprès 4: Previsió pressupost 2014.
Imprès 5: Declaració responsable

Posteriorment, un cop atorgada la subvenció haureu de presentar:
Imprès 6: Acceptació de la subvenció.
Imprès 9: Certificat d'aprovació dels comptes anuals i del pressupost. (Nou!)

Finalment, en el moment de justificar la subvenció rebuda (abans del 31 de gener de 2015) caldrà que presenteu:
Imprès 7: Memòria de les activitats realitzades.
Imprès 8: Justificació econòmica.


Per a qualsevol dubte o aclariment restem a la vostra disposició.
Regidoria de Participació Ciutadana
Tel. 93 572 64 74, extensió 1620 | participaciociutadana@montcada.org


Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org