Ajuntament de Montcada i Reixac

Regidors/es delegats/es

ÀREA I. ÀREA POLÍTICA TERRITORIAL

· President de l'Àrea I Política Territorial: Sr. Juan Parra Sola
· Regidor delegat d'Urbanisme, Llicències i Disciplina urbanística, Projectes i Obres: Sr. Juan Parra Sola
· Regidora delegada de Medi Ambient: Sra. Judith Mojeda Utrera
· Regidor delegat d'Habitatge: Martín Jiménez
· Regidora delegada de Serveis Municipals, Sra. M. Carmen Porro Arias
· Regidora delegada Pla del Barri de La Ribera i del Pla del Barri de Can Sant Joan: Jonathan Martín Jiménez

ÀREA II. ÀREA ECONÒMICA

· President de l'Àrea II Econòmica: Sr. Joan Maresma Morera
· Regidor delegat d'Hisenda, Rendes i Tributs: Sr. Joan Maresma Morera
· Regidori delegat de Comerç i Turisme: Sr. Joan Maresma Morera
· Regidor delegat de Promoció Econòmica: Sr. Joan Carles Paredes Correas

ÀREA III. ÀREA INTERNA

· Presidenta de l'Àrea III Interna : Sra. M. Carmen Porro Arias
· Regidora delegada de Seguretat Ciutadana, Informàtica, Recursos Humans, i Transports i Mobilitat: Sra. M. Carmen Porro Arias

ÀREA IV. ÀREA SOCIAL

· Presidenta de l'Àrea IV Social: Sra. Ana M. Rivas Valverde
· Regidora delegada d'Educació, Sra. Ana M. Rivas Valverde
· Regidora delegada del PEC: Sra. Ana M. Rivas Valverde
· Regidora delegada d'Infància i Joventut, Sra. Ana M. Rivas Valverde
· Regidor delegat de Culturai Patrimoni, Sr. daniel Moly Fernández
· Regidora delegada de Serveis Socials, Sra. M. Carme González Benito
· Regidora delegada de Salut Pública i Consum, Sra. M. Carme González Benito
· Regidor delegat d'Esports, Sr. Marc Rodríguez Carbó
· Regidora delegada d'Integració, Cooperació i Solidaritat: Sra. Elisabet González Moreno

ÀREA V. ÀREA DE PRESIDÈNCIA

· President de l'Àrea V de Presidència: Sra. Maria Elena Pérez García
· Regidor delegat de Participació Ciutadana: Sr. Jonathan Martín Jiménez
· Regidora delegada de la Dona i Igualtat: Sra. Judith Mojeda Utrera

10318 visites

imprimir
Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org