Ajuntament de Montcada i Reixac

Montcada i Reixac continua augmentant la seva població

28/02/2013  

La població actual de Montcada i Reixac és de 34.884 habitants, segons reflecteix el Padró Municipal a data 1 de gener de 2013, que suposa un increment de 150 persones respecte a 2012. Un any més el principal augment de població s'ha produït al barri de Mas Rampinyo, Can Pomada i Mas Duran, que arriba als 6.321habitants, 168 més que l'any passat. La distribució per la resta de barris és la següent: Montcada Centre i Vallençana-Reixac, 8.708; Can Sant Joan, 5.273; Carrerada i Pla d'en Coll, 4.177; Can Cuiàs, 3.160; Terra Nostra, 3.299; Font Pudenta, 1.818; i La Ribera, 2.128. Aquest darrer barri és el que ha experimentat una disminució més notable amb 112 persones menys respecte a l'any anterior. En dades generals i distribuïdes per gèneres, a Montcada i Reixac hi ha un total de 304 dones més que homes: 17.290 homes i 17.594 dones.
16446 visitas

imprimir
Ayuntamiento de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org