Ofertes de treball del Servei de Promoció Econòmica

Regularment es publiquen les ofertes laborals que les empreses ubicades al municipi fan arribar al servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Montcada i Reixac. Aquesta informació s'actualitza setmanalment i també apareix publicada al facebook de l'Ajuntament de Montcada i Reixac i al del servei de Promoció Econòmica.
És imprescindible estar inscrit prèviament a la borsa de treball del Servei de Promoció Econòmica.
A més, l'oferta també apareix publicada cada quinzena a les pàgines de La Veu en versió paper.

OFERTES LABORALS 5 d'octubre 

PLA LOCAL D'OCUPACIÓ 2017-2018 SUBVENCIONAT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

1 auxiliar administratiu/iva a jornada parcial 50% ( Oferta núm. 28068)
Anunci
Oferta treball SOC
Formulari de sol·licitud
Barems de puntuació
Llistat provisional de persones admeses i excloses

6 auxiliars administratius/ves (Oferta núm. 27627)
Anunci
Oferta de treball SOC
Formulari de sol·licitud
Barems de puntuació
Llistat provisional de persones admeses i excloses
LListat definitiu de persones admeses i excloses (NOU)
Llistat puntuació primera fase (NOU)
CORRECCIÓ - Llistat puntuació primera fase  (NOU)

1 tècnic/a educador/a social (Oferta núm. 27631)
Anunci
Oferta de treball SOC
Formulari de sol·licitud
Barems de puntuació
Llistat provisional de persones admeses i excloses
Llistat primera fase (NOU)
Llistat definitiu  (NOU)

1 tècnic/a d'ocupació (Oferta núm. 27726)
Anunci
Oferta de treball SOC
Formulari de sol·licitud
Barems de puntuació
Llistat provisional de persones admeses i excloses
Llistat primera fase (NOU)
Llistat definitiu  (NOU)

1 tècnic/a informàtic
Anunci
Oferta de treball SOC
Formulari de sol·licitud
Barems de puntuació
Llistat de persones admeses i excloses, i puntuació primera fase
Llistat de puntuació 2a fase i última

1 coordinador/a plans d'ocupació (tècnic/ocupació)
Anunci
Oferta de treball SOC
Formulari de sol·licitud 
Barems de puntuació
Llistat puntuació 1a fase
Llistat puntuació 2a fase i última

1 auxiliar administratiu/iva (plans d'ocupació)
Anunci
Oferta de treball SOC
Formulari de sol·licitud
Barems de puntuació
Llistat puntuació 1a fase
Llistat puntuació 2a fase i últimaimprimir

66023 visites

Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org