Projecte d'intervenció integral a La Muntanyeta de Can Sant Joan

El projecte d'intervenció integral a La Muntanyeta de Can Sant Joan, seleccionat en la cinquena convocatòria d'ajuts de la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, destinarà 10.267.354 euros, aportats a parts iguals pel Consistori i la Generalitat, a l'execució d'actuacions diverses amb l'objectiu d'assolir la rehabilitació d'un àmbit urbà en què viuen al voltant de 1.700 persones.

Entre les intervencions previstes n'hi ha de millora de l'espai públic, amb actuacions que milloraran l'accessibilitat, eliminaran les barreres arquitectòniques, crearan itineraris que facilitin la connexió de La Muntanyeta amb Can Sant Joan i la resta del municipi, i dotaran el barri de zones verdes. També s'hi duran a terme projectes de caire social, posant especial atenció en la dona, la infància i la gent gran, i en el foment de l'associacionisme, així com actuacions de foment de la sostenibilitat i millora del medi ambient.

36169 visites

imprimir
Ajuntament de Montcada i Reixac | Av. de la Unitat, 6 | 08110
Tel. 935 726 474 | oac@montcada.org