Alta Padró d'habitants

Descripció: Tràmit mitjançant el qual qualsevol ciutadà es pot inscriure al Padró municipal d'habitants de Montcada i Reixac. 

Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant i/o afectats pel tràmit:

 • Majors de 14 anys: original del DNI.
 • Menors de 14 anys que no tinguin DNI: original del llibre de família o del certificat de naixement.
 • Estrangers d'estats membres de la Unió Europea: certificat conforme estan donats d'alta en el Registre Central d'estrangers (NIE), acompanyat del seu DNI o passaport, vigent.
 • Estrangers no comunitaris: targeta de residència (Ministeri de l'Interior) o passaport.

Quin cost té:

Aquest tràmit no està subjecte a taxes

Qui pot sol·licitar-ho:

Persona interessada o degudament autoritzada*
* Només poden autotizar les persones que obstentin la nacionalitat espanyola.

Cal aportar:

 • El document acreditatiu de la legitimitat de l'ocupació del domicili, per ordre de preferència: escriptura de la propietat, escriptura de divisió horitzontal o contracte de lloguer amb l'últim rebut pagat
 • En aquells casos en que la persona peticionària no sigui família directa del titular del contracte d'arrendament, caldrà aportar l'autorització expressa del propietari/a de l'habitatge
 • Tots els documents han de ser sempre originals
 • Totes les persones de més de 18 anys han de signar el full d'empadronament
 • Document original acreditatiu de la identitat de la persona

Canals de tramitació:

 • Presencial

  A l'OAC

Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC

Avinguda de la Unitat, 6 - 08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Telèfon: 935 726 474
Fax: 935 726 493
Correu electrònic: oac@montcada.org
Horari:  
Dilluns, dimecres i divendres, de 8 a 14.30 h
Dimarts i dijous, de 8 a 19 h
Horaris Setmana Santa:
Del 26 de març al 06 d'abril ambdòs inclosos de 8 a 14h
Veure situació en el mapa
Darrera actualització: 16.01.2018 | 12:23